REZERVĂ LA UTILIZAREA DREPTURILOR DE AUTOR ȘI A DREPTURILOR CONEXE

În corespundere cu prevederile Legii nr. 230 din 28.07.2022 privind dreptul de autor și drepturile conexe, toate materialele informative prezente pe pagina web www.newtv.md aparțin Societății cu Răspundere Limitată „Context Media Pro” S.R.L. cu titlu de exclusivitate. Nici o utilizare nu este permisă fără un aviz prealabil, dat în scris din partea titularului – „Context Media Pro” S.R.L.

Conform art. 57 alin. 1 lit. c) și alin. 2) din Legea nr. 230 din 28.07.2022, „Context Media Pro” S.R.L. autorizează utilizările efectuate exclusiv în scop informativ, prin comunicarea publică (incluzând doar demonstrarea publică, reproducerile în presa scrisă, inclusiv virtuală, și punerea la dispoziție în regim interactiv),a unor fragmente din materialele sale, cu indicarea obligatorie, la începutul fiecărei comunicări și a fiecărui articol: ”A legăturii web depline (link activ) privind amplasarea materialului și a titularului – în forma newtv.md”.

Cu excepția celor autorizate mai sus, oricare alte forme de valorificare a materialelor de pe portalul www.newtv.md, inclusiv componentele acestora, indiferent de dimensiunea utilizării, sunt interzise. În caz de valorificare neautorizată, „Context Media Pro” S.R.L. își rezervă dreptul de a acționa în conformitate cu prevederile legale.

Încălcarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală.