VIDEO Stadionul Republican va fi vândut SUA la preț cadastral, dar nu cel de piață. Guvernul a aprobat decizia

10 iulie 2024, 12:10

Guvernul a aprobat la ședința din 10 iulie două decizii cu privire la vânzarea terenului de 5,18 ha din centrul Chișinăului pe care se află Stadionul Republican guvernului SUA pentru construcția unei noi ambasade americane.

Astfel, cabinetul de miniștri a avizat modificările la Hotărârea de Guvern privind transmiterea cu titlul oneros a unui bun imobil, prin care s-a permis desființarea Stadionului Republican și transmiterea terenului pe care se afla acesta în proprietatea Statelor Unite ale Americii.

Una dinte modificări se referă la prețul de vânzare, care anterior fusese stabilit de lege ca fiind prețul de piață a bunului imobil, iar acum se va stabili conform valorii cadastrale.

Tentativele efectuate în acest sens de Guvern pentru a stabili valoarea bunului imobil au dus la rezultate neconcludente, cu valori aproximative ce variau în cadrul unei marje mult prea mari pentru a servi ca un reper sigur la negocierea prețului bunului cu partea americană.”, motivează Guvernul.

A fost modificat și actul în baza căruia se va asigura transmiterea bunului imobil către partea americană. Astfel, nu va mai fi un contract de vânzare-cumpărare a bunului respectiv ci un acord interguvernamental, semnat de Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii. Totodată, a fost concretizată împuternicirea Guvernului de a negocia prețul bunului imobil pornind de la valoarea de referință cadastrală a terenului.

O altă modificare se referă la intrarea a vigoare a deciziei. Astfel, Guvernul, prin derogare de la Lege, a decis ca actul să intre în vigoare la ziua publicării în Monitorul Oficial, dar nu peste o lună de la publicare, așa cum prevede Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Tot la ședința din 10 iulie, Guvernul a aprobat și Acordul propriu-zis dintre cele două Guverne. În document se precizează că Acordul se încheie pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de a fi prelungit de către părți cu perioade suplimentare de câte un an fiecare, maxim de cinci ori.

”Domnul Artur Mija, conducător al delegației de negociatori, a parafat textul definitivat al tratatului și a semnat procesul-verbal al negocierilor la data de 3 iulie curent. Semnarea Acordului urmează să aibă loc la în luna iulie 2024”, se mai precizează în document.

În document nu este precizat prețul la care statul a decis să vândă terenul. Totodată, se menționează că ”Scopul final al încheierii tratatului este construirea unei noi Ambasade a Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, ce ar include oficii, spații rezidențiale, depozit, spații de recreere, și pentru orice alt scop destinat sprijinirii activităților diplomatice și consulare ale Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, așa cum este stabilit de Guvernul Statelor Unite ale Americii („Spațiul Ambasadei”),și al creării parcurilor și altor spații deschise accesibile publicului larg („Spațiul Parcului”)”.

Citeşte şi..

Vezi toate
live-newtv

Sondaj

Moldova are nevoie de presă liberă și profesionistă?

Sondaj

Meteo